Ten Anker

Ten Anker

Ten Anker vzw ondersteunt volwassen personen met een verstandelijke beperking om volwaardig deel te nemen aan de samenleving.

Wij bieden ondersteuning op alle domeinen van het leven: wonen, werken, vorming en vrije tijd. Vanuit de hulpvraag van elke cliënt gaan we op een creatieve en dynamische manier de uitdaging aan om een ankerplaats te zijn doorheen de verschillende levensfasen. We willen dat iedereen volwaardig en vanzelfsprekend deel uitmaakt van de maatschappij. Op basis van zelfbepaling, ontplooiing en maximale sociale solidariteit.

Missie, visie & waarden

Ten Anker vzw ondersteunt volwassen personen met  een verstandelijke beperking om volwaardig deel te nemen aan de samenleving. Wij bieden ondersteuning op alle domeinen van het leven: wonen, werken, vorming en vrije tijd.

We vertrekken steeds vanuit de eigenheid, waardigheid, dromen en ondersteuningsvraag van elke cliënt. Onze cliënten moeten zichzelf kunnen zijn, en zich veilig en geliefd voelen. Dit bereiken we door echt te luisteren, persoonlijke aandacht en het nemen van verantwoordelijkheid.

Vanuit de vraag van elke cliënt gaan we op een creatieve en dynamische manier de uitdaging aan om een ‘ankerplaats’ te zijn doorheen de verschillende levensfasen.

We zien de mogelijkheden van onze cliënten én medewerkers: we gaan actief op zoek naar de talenten en geven de kans om deze verder te ontwikkelen.

We willen dat iedereen volwaardig en vanzelfsprekend deel uitmaakt van de maatschappij. Op basis van zelfbepaling, ontplooiing en maximale sociale solidariteit waarbij de kwaliteit van leven centraal staat.

Zuiderlaan 50
8790 Waregem

T 056 60 90 84

info@tenankerwaregem.be
https://www.tenankerwaregem.be

Andere sociale doelen.